Tips en advies
020-2626344

Het LuxCamp Zekerheidspakket

Wij raden u aan om het LuxCamp zekerheidspakket af te sluiten. 

Hoe ben ik verzekerd met het zekerheidspakket?

U kunt – zonder opgaaf van reden - annuleren tot 60 dagen voor vertrek. Er worden dan geen annuleringskosten berekend, u betaalt alleen het eigen risico van 10% plus de kosten van het zekerheidspakket. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt teruggestort.

In geval van acute ziekte kunt u tot 1 dag voor vertrek vóór 12.00 uur schriftelijk annuleren. Er dient dan wel een doktersverklaring te worden overlegd.

De boeking kan zonder wijzigingskosten worden gewijzigd tot 2 weken voor de aanvangsdatum van de vakantie. Eventuele extra kosten die de aanbieder doorberekent als gevolg van de wijziging zijn voor rekening van de reiziger. 

Het zekerheidspakket dekt geen annuleringen die verband houden met COVID19-gerelateerde reisbeperkingen.

Wat kost het zekerheidspakket?

De kosten van het zekerheidspakket bedragen 2% van uw reissom. Er geldt een eigen risico van 10% plus de kosten van het zekerheidspakket.

Vergeet ook niet een reisverzekering af te sluiten die de kosten dekt die gepaard gaan met bv diefstal van bagage, een ongeval, ziekte en/of repatriëring tijdens uw reis.


Ziekte/Ongeval/Overlijden

Mocht er een familielid of partner zijn overleden, ernstig ziek zijn of letsel hebben opgelopen door een ongeval, dan kunt u uw reis uiterlijk 1 dag voor de vertrekdatum tot 12.00 uur annuleren. Het gaat hierbij om:

  • Familieleden in de eerste of tweede graad (ouders, kinderen, broers/zussen, grootouders, schoonouders, stiefkinderen).
  • Een partner met wie u getrouwd bent of een samenlevingscontract heeft.

In geval van ziekte dient u een dokterscertificaat aan te leveren. Het certificaat dient uiterlijk 7 dagen na het annuleringsverzoek door ons ontvangen te zijn. De eventuele kosten voor deze verklaring zijn voor uzelf. LuxCamp behoudt zich het recht voor om bij twijfel een verder onderzoek door een eigen arts uit te laten voeren.

Personen ouder dan 75 jaar en personen met chronische ziekten komen niet in aanmerking voor het zekerheidspakket.

Zwangerschap en de gevolgen daarvan worden niet beschouwd als ziekte. Epidemische of pandemische ziekten worden niet gedekt door het veiligheidspakket.

Medische kosten en eventuele materiële schade veroorzaakt tijdens de reis zijn niet verzekerd.

Divers

In geval van een voortijdige terugkeer wegens ziekte, ongevallen, epidemieën, natuurrampen of politieke onrust ter plekke kan het zekerheidspakket niet worden ingezet.

Mocht u de reis willen annuleren omdat u een gunstiger aanbod heeft gevonden op onze website, houdt er dan rekening mee dat er geen nieuwe reis geboekt mag worden binnen de eerste 48 uur.